Trứng gà Tân An

  • + 0936313356
  • trunggatanan@gmail.com

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Khu Đồng Mát, phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0385918789

Email: